ΕΡΓΑ   /   ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ   /   GREEN CULTIVATION ACTIONS   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

GRUNDTVIG – GREEN CULTIVATION ACTIONS
21/01/2015

greenactions_logo_F3370.jpg«Δράσεις για «πράσινες» καλλιέργειες» - Green Cultivation Actions

Grundtvig Multilateral Project – LLP

Διάρκεια: 24 μήνες (1/11/2010-30/10/2012)

Εταίροι: 8

Χώρες: 6

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig με τίτλο «Δράσεις για πράσινες καλλιέργειες» (Green Cultivation Actions), υπαγόμενο στα προγράμματα δια βίου μάθησης και συν-χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 24 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Το διακρατικό αυτό πρόγραμμα για την προώθηση της καινοτομίας συντονίστηκε απο το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο των δράσεών του, για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας, τη  διεύρυνση των οριζόντων της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών για «πράσινες καλλιέργειες», αλλά και με τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων. 

Γενικότεροι Στόχοι

Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει κατάλληλη κατάρτιση στους αγρότες με τελικό όφελος τη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για τα ακόλουθα θέματα:

 • πρότυπα θερμοκήπια που ενσωματώνουν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, μεθόδων άρδευσης με διαχείριση υδάτων κλπ.,
 • χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σχετικά με τη διάθεση και την πώληση των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά μέσω δημοπρασιών στο διαδίκτυο,
 • πιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής και των προϊόντων,
 • διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προϋποθέσεων για την επεξεργασία των προϊόντων

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τόσο το εκπαιδευτικό υλικό όσο και τα σεμινάρια τα οποία θα καλύπτουν τα ανωτέρω θέματα θα συμβάλλουν στην επιτυχία των ακόλουθων στόχων:

 • Βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
 • Περιορισμό εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών, κυρίως από τους νέους.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς οι οποίοι υποστηρίζουν ή υποστηρίζονται από τη γεωργία.
 • Απεξάρτηση του βασικού γεωργικού εισοδήματος από τις παραδοσιακές καλλιέργειες.
 • Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης στους εμπλεκόμενους αγρότες.
 • Ενσωμάτωση συστημάτων ΤΠΕ (π.χ. διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών για τη προβολή, την προώθηση και την πώληση αγροτικών προϊόντων.

Εταιρικό Σχήμα:

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από 8 Οργανισμούς από 6 διαφορετικές χώρες.

 • Επιμελητήριο Τρικάλων – Ελλάδα (Τρίκαλα)
 • Dian Publications – Ελλάδα (Αθήνα)
 • Drujestvo Znanie Sofia – Βουλγαρία (Σόφια)
 • MKV Training and Consulting – Τουρκία (Άγκυρα)
 • Τμήμα Γεωπονίας – Πανεπ. της Μπολόνια – Ιταλία 
 • Τμήμα Γεωπονίας – Πανεπ. της Οραδέας – Ρουμανία 
 • Τμήμα Γεωπονίας – Πανεπ. του Ντέμπρετσεν – Ουγγαρία
 • Fagaras Country Sunrise – Ρουμανία (Φάγκαρας) 

Εκπαιδευτικό Υλικό

3 Πανεπιστήμια προετοίμασαν 4 βασικές επιστημονικές ενότητες και ένα πολύ αναλυτικό εκπαιδευτικό εργαλείο, σε 7 γλώσσες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μικρές και πολύ μικρές μονάδες.
 • Πράσινη διαχείριση πόρων: κοινωνικό-οικονομική ανάλυση και πολιτικές
 • Οικολογικές συνθήκες στην παραγωγή καρπών και διαχείριση υδάτων
 • Μοντέλα καλλιεργειών
 • Επεξεργασία προϊόντων των καλλιεργειών, αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, πιστοποίηση προϊόντων καλλιεργειών - συμβατική και βιώσιμη προσέγγιση

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε 4 χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Συνολικά 115 εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν σεμινάρια διάρκειας 770 ωρών. Θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες, βασιζόμενα στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. 

ECO-AGR_pr_F5203.jpg

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss