ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  RSS 2.0 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/23 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ »

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.......... (19/09/2023)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/23 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ – 4ης ΜΣΕΠ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.......... (19/09/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Δύο (2) Παλαιών Ενδοσκοπίων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.......... (19/09/2023)

περισσότερα »

Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων πηκτικού μηχανισμού (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/09/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη 15-2023 Ηλ. ΔΑΔ. για την συντήρηση των Η.Μ. εγκαταστάσεων κτιρίου(Γ.Ν.Ζ.)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/09/2023)

περισσότερα »

Προμήθεια Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Φαρμακευτικού Υλικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2023)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/23)

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (31/08/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμός υπ' αριθμ. 23/23 για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ

Δ.23/2023: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας  για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού Διάλυσης, Μεταφοράς και Χορήγησης Κυτταροστατικών Φαρμάκων με .... (30/08/2023)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ - 111ΠΜ Νέας Αγχιάλου (πολεμική αεροπορία)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/08/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/07/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την "Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/07/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για τις υπηρεσίες συντήρησης των "φωτοτυπικών μηχανημάτων", για δύο έτη για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/07/2023)

περισσότερα »

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/07/2023)

περισσότερα »

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την "Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ψηφιοποίησης ιατρικού αρχείου ασθενών"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/07/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια φαρμάκων "Υψηλού κόστους"-φαρμάκων παθήσεων του νευρικού συστήματος.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/07/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη από τη XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την προληπτική συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων Μονάδων του ΔΣΣ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/07/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού 110KV στην πόλη Fier της Αλβανίας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/07/2023)

περισσότερα »

Β' επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων από τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για την προμήθεια "ιατρικών αερίων"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/07/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού από τη Μεραρχία για την προμήθεια ειδών συντήρησης των ειδικών οχημάτων του ΣΞ.

Δείτε την προκηρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/07/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, "προμήθεια ανταλλακτικών τροχοφόρων οχημάτων STEYR 680M-M3"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/07/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού "υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων STEYR 680M-M3"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/07/2023)

περισσότερα »

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/07/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Υπερηχοτομογράφου καρδιολογικής χρήσης Αναμονής"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/07/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού από τη Μεραρχία για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτηριακό συγκρότημα της ΛΑΦ Θεσσαλονίκης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/07/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο παράρτημα (Γ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού από την Μεραρχία για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού πρατηρίου Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της περιφερειακής Ενότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Σύμβαση ηλεκτρονικού διαγωνισμού Υπ' αριθμ. 62/2023 "Ανοικτής Διαδικασίας για την Ετήσια Συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου του Ακτινολογικού τμήματος 424 ΓΣΝΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού "προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης τροχοφόρων οχημάτων M/S 290 GD-GDT"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ σύμφωνα με το (δ) σχετικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού "προμήθεια ανταλλακτικών διαφόρων τύπων τροχοφόρων οχημάτων"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, "υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων M/S 290 GP-GDT"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Bearings, Five Stack Συγκροτήματος "Tail Rotor" Ε/Π Super Puma (Ο/Ν 233150).

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/07/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός Σύναψης Σύμβασης Διάρκειας Πενήντα τριών ημερών για Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων κτιρίων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού Υλικού-φαρμάκων για το αίμα, τα αιματοποιητικά όργανα και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού Υλικού-Αντιμικροβιακών συστηματικής χρήσης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 2ο επαναληπτικό διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα "Ναρκών κατά Ε/Π" με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την αξιοποίηση του ακινήτου και της Δημοτικής πηγής Ευθαλούς, στη ΔΕ Μήθυμνας Νομού Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να εκδηλώσουν προκαταρκτικά, το ενδιαφέρον τους.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού από τη Μεραρχία για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού πρατηρίου Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού από τη Μεραρχία για την προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του στρατιωτικού πρατηρίου Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ για τον σχετικό διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού "Υποστήριξη Τροχοφόρων Οχημάτων HUMMER-VBL"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ σύμφωνα με το (δ) σχετικό, " Προμήθεια Φασματόμετρων Ατομικής Εκπομπής (ΦΑΕ) για κάλυψη Αναγκών ΤΑΟ/ΑΟΑΡ ΚΑΙ SOAP".

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/06/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων, πουλερικών και παρασκευασμάτων κρέατος επωφελεία του ΣΠ Πολυκάστρου και των Μονάδων-Υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από αυτό.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/06/2023)

περισσότερα »

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Συστήματος Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT) Πρόσθιου Ημιμορίου για κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/06/2023)

περισσότερα »

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια "masterbatch" για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700ΣΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για την κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού, για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/06/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό οργανισμό "FRONTEX"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/06/2023)

περισσότερα »

Β' επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια "ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ" για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/06/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υπηρεσιών "Σχεδιασμού και διενέργειας προγράμματος επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη 1ου επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΜΥ και πλύσης σκευών εστιατορίων-μαγειρείων της ΣΜΥ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/06/2023)

περισσότερα »

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών Α/Φ CL-215/415

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" πιθανή ποσότητα 28,590 κιλά.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/06/2023)

περισσότερα »

Στοιχεία προκήρυξης πλήρωσης θέσεων κατηγορίας εκπαίδευσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Πρόσκληση/ Προκήρυξη 2Γ/2022-Β΄ΣΤΑΔΙΟ).

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα "προμήθεια φυσιγγίων 7,62 χιλ. αβολίδωτων"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης για το πρόγραμμα "βομβίδες 40 χιλ σε ταινία NSD ΠΟΛ/ΛΟΥ GMG"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη προμήθειας 2 κηροζινοφόρων από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού "Υποστήριξη Α/Κ Πυροβόλων Μ108/109 με πέδιλα Ερπυστριών"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος "Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 με πέδιλα Ερπυστριών"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/ 3β για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού " Υποστήριξη αρμάτων LE01 με "πέδιλα Ερπυστριών"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού-φαρμάκων για το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού "Υποστήριξη Αρμάτων LE01 με "Πέλματα Ερπυστριών"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τη στρατιωτική υπηρεσία για την προμήθεια ογδόντα ένα ελαστικών επισώτρων τύπου 1400 R20 TUBE 18 PR για Μονάδες της XII και XVI Μ/Κ ΜΠ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στη σχολή αξιωματικών της πυροσβεστικής ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με κατατακτήριες εξετάσεις.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/06/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξετάσεις αναλυτή ταχείας ανάλυσης αερίων αίματος με ταυτόχρονη παραχώρηση, συνοδού εξοπλισμού καθώς και των αναλώσιμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/06/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών και αποφλοιωμένης πατάτας επ' ωφελεία του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό στρατιωτικών μονάδων και υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/06/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ειδών επισκευής και συντήρησης του πυροσβεστικού οχήματος STEYR 14 ME

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/06/2023)

περισσότερα »

Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συγκροτήματος Landing Gear Ε/Π Super Puma.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/06/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ζυμαρικών από σιμιγδάλι, για κάλυψη αναγκών σίτισης των στρατιωτικών μονάδων και υπηρεσιών που εδρεύουν στον Ν. Μαγνησίας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Σύμβαση-διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων -Ανεξ. Υπομονάδων, των ΚΑΑΥ Μαλάκι-Καλών Νερών, των ΛΑΦ Βόλου-Στεφανοβικείου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη 1ου επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ ΚΑΙ ΓΕΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη 2ου επαναληπτικού διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος για την ¨προμήθεια πυρομαχικών για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών εκπαίδευσης"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού-φαρμακευτικών ειδών και φαρμάκων για το πεπτικό σύστημα και τον μεταβολισμό.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών " Επισκευής στεγών των κέντρων Υγείας Κιλκίς και Ξάνθης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού σύναψης σύμβασης διάρκειας πενήντα τριών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη για τον σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΧ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων, καλλιέργειες μικροβιολογίας, αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/06/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων, καλλιέργειες μικροβιολογίας, αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/05/2023)

περισσότερα »

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο "κατασκευή νέου υποστέγου στο ΚΕΑ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/05/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη σχετικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου 2 ετούς διάρκειας, από την υπογραφή της με σκοπό την προμήθεια αναγκαίων ειδών ιματισμού, υπόδησης-εξάρτυσης για την κάλυψη αναγκών των σπουδαστών/τριών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/05/2023)

περισσότερα »

Σχετικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου 2ετούς διάρκειας, με σκοπό την προμήθεια υλικών συσκευασίας, για την εύρυθμη υλοποίηση των διακλαδικών προγραμμάτων παραγωγής του 691ΒΕΒ και του 700 ΣΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/05/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την "προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού" για την κάλυψη αναγκών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών μονάδων ΤΧ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/05/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια "Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού" για την κάλυψη αναγκών του 308 ΠΕΒ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/05/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών-Τροχών του 304ΠΕΒ-Προγράμματος 1/23

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Επαναληπτικός,ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια "ιατρικών αερίων"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια φαρμάκων "Υψηλού κόστους"-Αντινεοπλασματικών και ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό "frontex"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης που αφορά την "προμήθεια φαρμάκων Υψηλού κόστους"-Φαρμάκων παθήσεων του νευρικού συστήματος.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διακήρυξης για την προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη Αναγκών του 301ΕΒ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια φαρμάκων Υψηλού Κόστους- Φαρμάκων κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, ανάδειξης αναδόχου για την αποκατάσταση του υπογείου χώρου του Ακτινολογικού-Φυσικοθεραπευτηρίου αρμοδιότητας της 4ης υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης του κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη Σύναψη Συμφωνίας πλαισίου 2 ετούς Διάρκειας, από την υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια "Πάγκων και καθισμάτων πτυσσόμενων Γενικής Χρήσης", για κάλυψη Αναγκών Μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/05/2023)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης σχετικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2 ετούς διάρκειας από την υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια στρωμάτων από αφρώδες πλαστικό με θήκη, με συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/05/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια "Ειδών Ιματισμού" για την κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόιμενο έγγραφο...... (18/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/05/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την "προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/05/2023)

περισσότερα »

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου της 135ΣΜ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/05/2023)

περισσότερα »

Επαναληπτική πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια "Γραφικής Ύλης"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/05/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Υπόδησης-εξάρτησης και παρελκόμενων Ειδών για την κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/05/2023)

περισσότερα »

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2 ετούς διάρκειας, από την υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια κρεβατιών εκστρατείας, για κάλυψη επιτακτικών αναγκών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/05/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος, διαγωνισμός, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου 2 ετούς διάρκειας, από την υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια τραπεζικών πτυσσόμενων, για κάλυψη αναγκών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/05/2023)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης δαπανών προμηθειών-Επισκευών-κατασκευών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/05/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προσφορά "Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων" για τη διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/05/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/05/2023)

περισσότερα »

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων-2η Προκήρυξη

Το πρόγραμμα παρέχει: α) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες...... (10/05/2023)

περισσότερα »

Σήμερα, ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Σήμερα, Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ ́ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων........ (10/05/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια "ΜΕΛΑΝΙΩΝ" για την κάλυψη αναγκών περίπου (1) έτους του Γ.Ν. Ζακύνθου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/05/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/05/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/05/2023)

περισσότερα »

Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Δείτε την προκήρυξη δτο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/05/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια "γαλακτοκομικών ειδών"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/05/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 216 κινητού χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/05/2023)

περισσότερα »

Περίληψη ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας τροφίμων των κλιμάκων του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/04/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "ΤΡΟΦΙΜΩΝ", (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/04/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια "καθετήρων" για την κάλυψη αναγκών κέντρων υγείας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/04/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας για τη δημοπράτηση φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ενέργειας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/04/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μισθωτή χώρου με σκοπό την εγκατάσταση "αυτόματων πωλητών πολλαπλών επιλογών"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/04/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια "Αντλιών πετρελαίου"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/04/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μισθωτή χώρου με σκοπό την εγκατάσταση "αυτόματων πωλητών".

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/04/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση-Προκήρυξη Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια "Μηχανήματος Αναισθησίας", προς κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/04/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση Κατάθεσης προσφοράς για την εκτέλεση του έργου "Απολύμανσητων δικτύων της Μ.Τ.Ν."

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/04/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός "ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/04/2023)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - 3η Επαναληπτική Aνοιχτή Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης ηλεκτρονικών βεβαιώσεων από το Επιμελητήριο Τρικάλων

Δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα. ..... (07/04/2023)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης που αφορά τον ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων για την προμήθεια "ιατρικών αερίων".

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/04/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού- Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Ιατρικά αναλώσιμα).

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/04/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών-χειρουργικών μοσχευμάτων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/04/2023)

περισσότερα »

Επαναληπτική πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια "Ειδών Εστίασης"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/04/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/04/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διεξαγωγής διαγωνισμού από το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών με θέμα" Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/04/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Αλεύρου, φέτας και Ελαιόλαδου" των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους "Νέου Τύπου" για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια Ανοιχτής Διαδικασίας με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών, για την προμήθεια αλεύρων αρτοποίησης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Μεταρρύθμιση Ειδικού φόρου Κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο από 1η Αυγούστου 2023.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμφωνίας πλαισίου 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Παγωτών, για κάλυψη Αναγκών "MY FOB AKTION"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/03/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Παγωτών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/03/2023)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του χώρου Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών στα Στρατόπεδα ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/03/2023)

περισσότερα »

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή τυποποιημένων ειδών κυλικείου και ειδών ζαχαροπλαστικής, για τις ανάγκες κυλικείων της ΧVΙ Μ/Κ. Μεραρχίας και ΤΟΜ/Κ ΤΑΞ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την "Επισκευή του στεφανιογράφου του Αιμοδυναμικού Τμήματος"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Ανοικτής Διαδικασίας" για την Ετήσια Συντήρηση του Μαγνητικού Τομογράφου του Ακτινολογικού Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για τη "Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης δέκα(10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για νοσοκομειακή χρήση προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, ανοιχτός, δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης πλοίου 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1 έτος για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιων μεταφορών προσωπικού.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Ανοικτής Διαδικασίας" για την Ετήσια Συντήρηση των Μηχανημάτων Κεντρικής Αποστείρωσης, Χειρουργείων, Πυρηνικού Καταφυγίου, των ΤΕΠ, ΩΡΛ, ΜΤΝ ουρολογικού και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την παροχή " Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Μακεδονίας και Θράκης"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/03/2023)

περισσότερα »

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλεύρων, για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών "Γάζα και επιδεσμικό υλικό"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη "Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης τριών μηχανημάτων DRYVIEW 6800 του ακτινολογικού τμήματος"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση Κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια "Συσκευών Εντερικής Σίτισης"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Συμβάσεις-Διαγωνισμοί για την προμήθεια παγωτών και παγωτογλυκισμάτων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού " Ανοιχτής Διαδικασίας" για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια "Υπηρεσιών Εκκαθάρισης πληρωμών μέσω Τερματικών Συσκευών(POS) και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής(INTERNET BANKING) στις Στρατιωτικές Υπηρεσίες

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια: "ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ειδών Ιματισμού.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Μ.Τ.Ν.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/03/2023)

περισσότερα »

Επαναληπτική διακήρυξη που αφορά την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/03/2023)

περισσότερα »

Περίληψη διεξαγωγής διαγωνισμού από την επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου,Έδεσσας και Γιαννιτσών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Τρικάλων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»,  συνολικού προϋπολογισμού 700.000.000 €. .... (10/03/2023)

περισσότερα »

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων..... (10/03/2023)

περισσότερα »

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών ..... (10/03/2023)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών, για την εργοστασιακή επισκευή στη θέση Καμάρα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο..... (10/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια "Ρετζεκτοσκοπίου Διουρηθρικής Προστατεκτομής"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια "Άκαμπτου Κυστεοσκοπίου"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων....

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια γάζας απλής και χειρουργικής.

Δείτε τη προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Επαναληπτική πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς τροφίμων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων ΔΕΥΡ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη για ηλεκτρονικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού- Προμήθεια Συλλογών-Εργαλείων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

2ΓΕ/2023 Έκδοση προκήρυξης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

1ΓΕ/2023 Έκδοση Προκήρυξης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς-Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/03/2023)

περισσότερα »

Δαπάνες προμηθειών φυσικού αερίου προς κάλυψη αναγκών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2023)

περισσότερα »

Προκήρυξη προμήθειας κρεάτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (02/03/2023)

περισσότερα »

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RESTwithEU για εστιατόρια και start-ups/παρόχους λύσεων

Το ευρωπαϊκό έργο RESTwithEU εστιάζει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την ποικιλομορφία του κλάδου των εστιατορίων με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ..... (24/02/2023)

περισσότερα »

Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δράση  3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» Προτεραιότητα της Δράσης 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά.... (16/02/2023)

περισσότερα »

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Προτεραιότητα της Δράσης 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός  ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρ... (16/02/2023)

περισσότερα »

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Προτεραιότητα της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες .... (16/02/2023)

περισσότερα »

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία - Β' Κύκλος

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β ́ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών.... (14/02/2023)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - 2η Επαναληπτική ανοιχτή πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα. ..... (06/02/2023)

περισσότερα »

Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι προκηρύχθηκε το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με περίοδο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων από την 9η Ιανουαρίου έως την 10η Απριλίου 2023... (10/01/2023)

περισσότερα »

Πράσινα ΤΑΞΙ - Πρόγραμμα επιδότησης επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.)

Ο στόλος των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ αριθμεί περίπου 28.500 οχήματα σε όλη την Επικράτεια εκ των οποίων μόλις τα 2.400 είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO6, δηλαδή ποσοστό μόλις 8,5%.... (09/01/2023)

περισσότερα »

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας..... (20/12/2022)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - Επαναληπτική ανοιχτή πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα..... (15/12/2022)

περισσότερα »

Πρόγραμμα "Έξυπνη Μεταποίηση"

Tο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» περιλαμβάνεται στη Δράση 16721 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». .... (07/12/2022)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - Ανοιχτή πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα..... (02/12/2022)

περισσότερα »

Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000€, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην π.... (10/11/2022)

περισσότερα »

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, ηλικίας 30 έως 45 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30.... (02/11/2022)

περισσότερα »

Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας, ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων..... (20/10/2022)

περισσότερα »

Καθεστώς «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι προκηρύχθηκε το καθεστώς «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.... (03/10/2022)

περισσότερα »

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 €..... (12/09/2022)

περισσότερα »

Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι προκηρύχθηκε το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 με περίοδο υποβολής .... (24/08/2022)

περισσότερα »

Καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του, ότι υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση στις 21 Ιουλίου 2022 η πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022..... (28/07/2022)

περισσότερα »

Πράσινος Αγροτουρισμός

Απευθύνεται σε: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις) Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασ...... (27/06/2022)

περισσότερα »

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Η Δράση «Οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα» έχει ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την προώθηση της καινοτομίας και.... (23/06/2022)

περισσότερα »

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Απευθύνεται ειδικά σε: Υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜμΕ που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Δεν ενισχύονται πρόσωπα που λειτουργούν...... (21/06/2022)

περισσότερα »

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Απευθύνεται σε: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις Υφιστάμενες και Υπό-σύσταση Το πρόγραμμα παρέχει: α)ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος (αφορά σε  κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής ...... (21/06/2022)

περισσότερα »

Κοινωνικός Τουρισμός 2022-2023

H υποβολή αιτήσεων για το  πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αφορά σε 300.000 δικαιούχους και θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022 – 31 Ιουλίου 2023. Ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 35 εκατ. ευρώ – ποσό αυξημένο κατά 5 εκ. ευρώ σε σχέση..... (21/06/2022)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών "ΑΠΟΣΤΟΛΗ"

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC,..... (17/06/2022)

περισσότερα »

Προγράμματα επιχορήγησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.   Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: Π..... (15/06/2022)

περισσότερα »

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Η Δράση στοχεύει να διασφαλίσει ότι παραμένει διαθέσιμη στην αγορά επαρκής ρευστότητα, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας,..... (31/03/2022)

περισσότερα »

Έκτακτη επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει για την προκήρυξη «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων.... (11/03/2022)

περισσότερα »

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Υποστήριξη επιχειρήσεων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής.... (04/03/2022)

περισσότερα »

Προδημοσίευση ΑΝΑΣΑ ΙΙ - Επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει για την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών .... (24/02/2022)

περισσότερα »

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη Βιολογική Γεωργία

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στη Βιολογική Γεωργία, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαρτίου 2022.... (17/02/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (08/02/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (08/02/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (08/02/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (08/02/2022)

περισσότερα »

περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 95/21 Δγσμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 97/21 Δγσμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 70/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη - Γραφείο Προμηθειών 4ης Υ.Πε.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Προμηθειών - Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (28/12/2021)

περισσότερα »

Επιχειρηματικά Δάνεια έως 250.000€ με το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID19» του ΕΠΑνΕΚ

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής νέων δανείων και την κάλυψη μεγαλύτερου εύρους πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του  Γ’ Κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID19 (Μικρό- Εγγυοδοτικό), διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητα των τελικών αποδεκτών  και το μέγιστο ύψος δανείου ως εξής:.... (07/12/2021)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 79/21 Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ »

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Προκήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (23/09/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους Φ.Υ.Κ. (Αντινεοπλασματικά φάρμακα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/09/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/08/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/21 Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ – 4ης ΜΣΕΠ»

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων Lot 6

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 5)

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (23/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 06/2021 για Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια ειδών ιματισμού με CPV 18222000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 05/2021 για Αγορές λοιπών αγαθών (προμήθεια λοιπών ειδών με CPV 18420000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2021 αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια από το εμπόριο ειδών υπόδησης, με CPV 18800000) για κάλυψη αναγκών μαθητών ΣΜΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμό για έργο του ΝΑΤΟ για την ανακατασκευή επιφανειών και επιχειρησιακών ευκολιών στο Α/Δ Buchel της Γερμανίας (BAIUDBw-No68-05-11)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 131/2021 για την «Παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (23/08/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 68/21 Διαγωνισμού

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (23/08/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό διαγωνισμό για «αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια από το εμπόριο ειδών υπόδησης, με CPV 18800000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/08/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό διαγωνισμό για «αγορές λοιπών αγαθών (προμήθεια λοιπών ειδών με CPV 18420000)».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/08/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό διαγωνισμό για «αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια ειδών ιματισμού με CPV 18222000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του τμήματος οδικού δικτύου «Shqiponja Square-New Boulevard-Shkozë» και γέφυρες επί του ποταμού των Τιράνων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 4)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/08/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 63/21 Διαγωνισμού προμήθειας μέρους υλικών ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 3/2021 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια νωπών κρεάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης για την απεξάρτηση περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ), της Ουκρανίας και χωρών – μελών της ΕΕ από τη χρήση άνθρακα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ

Δείτε την πρόσκληση στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 125/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 126/2021 «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά μοσχεύματα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 127/2021 «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός χειρουργείου)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την κατασκευή νέων υποδομών κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 128/2021 (αρχικός 118/2021) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 65/21 Διαγωνισμού για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ρουκετών εκρηκτικών Α/Τ 66 mm Μ72Α7 - Μ72A9 5M LAW».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 112/2021 (ιατρικά αναλώσιμα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 114/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικοί εξοπλισμοί)»

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 111/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αναλώσιμα υλικά κυτταρολογικού εργαστηρίου)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 124/2021 Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 66/21 Διαγωνισμού προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού οχήματος με ημιρυμουλκούμενη δεξαμενή μεταφοράς υγρού οξυγόνου

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 115/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εξοπλισμός χειρουργείου)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 119/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ακτινολογικό φιλμ)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 120/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 121/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 61/21 Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. ..... (26/07/2021)

περισσότερα »

E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος)

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί.... (01/07/2021)

περισσότερα »

Ανάκληση και κατάργηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικηγόρου για την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου

Ανάκληση και κατάργηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικηγόρου για την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.... (29/06/2021)

περισσότερα »

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστ.... (10/06/2021)

περισσότερα »

2η-Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

2η-Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή του έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Σ.Δ. Καθετήρων διαφόρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/21

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός τροφίμων (είδη Αρτοποιείου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΥΑΡ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "Αμοιβή του έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών για κάλυψη αναγκών 424 ΓΣΝΕ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (31/05/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.  ..... (31/05/2021)

περισσότερα »

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων - Ξεκινά τη Δευτέρα, 31/05 η υποβολή αιτήσεων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων.... (28/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Νοσοκομείο Ζακύνθου

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός - Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς του 251 ΓΝΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός "Εργαστηριακών Αναλωσίμων"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός - Οπωροκηπευτικών και νωπής πατάτας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός - Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων των Χειρουργείων και ΜΕΘ Covid

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

1η Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών (6Ξ5Ξ4690ΒΞ-ΨΜ9)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

1η Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών (6ΘΖΠ4690ΒΞ-ΣΟ6)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Νωπών κρεάτων και πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Σίτισης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) ότι από τη Τετάρτη 12 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποδοχής κα επεξεργασίας νέων αιτήσεων για δάνεια...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες από τον ΟΑΕΔ

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλ..... (13/05/2021)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών με ΔΩΡΕΑ εξοπλισμού παραγωγής ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring), ...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει τις επιχειρήσεις εστίασης για τη δημοσίευση του προγράμματος.... (13/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού - Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού Catering

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΜΥ FOB Aktion

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/21 ΤΗΣ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ "ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας - Διακήρυξη

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (20/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (20/04/2021)

περισσότερα »

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των τουριστικών λεωφορείων υπέγραψε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την έκτακτη επιδότηση επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία και έχουν πληγεί εξαιτίας της πανδημίας υπέγραψαν ο Υπουργός Τουρισμού,..... (09/04/2021)

περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την πρόσληψη ενός (1) Στελέχους Υποστήριξης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομολόγου στο πλαίσιο της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων"

Ανοιχτή Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Συνδικαιούχου της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων" με Κωδικό ΟΠΣ 5037867 (Υποέργο 4), για την πρόσληψη.... (02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ραμμάτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικά βοηθήματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια απολυμαντικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.     ..... (31/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια ουρολογίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (καλλιέργειες μικροβιολογίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων -Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών αιμοδοσίας (συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ Έτους 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/03/2021)

περισσότερα »

Χρηματοδοτική Μίσθωση Δέκα Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/03/2021)

περισσότερα »

Καθαρισμός χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑΑΛΔ), ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΚΑΚΠ), ΣYΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ), ΛΗΜΝΟΥ (ΚΑΛΜΗ) , Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΝΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (τεχνητές αρθρώσεις)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (ορθοπεδικά μοσχεύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές οστεοσύνθεσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (ορθοπεδικά υλικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Αγ. Νικολάου και Κασσανδρείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για κατασκευή, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στη Spitallë, Durrës

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 αυτόματου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου 1.300 συνδρομητών με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/03/2021)

περισσότερα »

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υπ..... (22/03/2021)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (19/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/03/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 32/21, για την Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 Με Πέδιλα Ερπυστριών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός Οχήματος Κλειστού Τύπου(VΑΝ), Εκτιμώμενης Αξίας Eίκοσι Τριών Χιλιάδων Ευρώ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/03/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 13 ρυμουλκών οχημάτων OSHKOSH M911

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά όργανα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/03/2021)

περισσότερα »

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διορισμού δικαιούχων σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις : α) του ν.2266/1994

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια θραυσματοβόλων ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18Α1 CLAYMORE

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/03/2021)

περισσότερα »

2ος Επαναληπτικός ∆ιαγωνισμός για την αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου ,για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

2ος Επαναληπτικός ∆ιαγωνισμός για την αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου ,για το χειρισμό του Αξονικού Τομογράφου – Εξομοιωτή

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη Τροχοφόρων Oχημάτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής -Εκσκαφέας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια παγωτών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JET-A1 με χρήση - ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (υλικά αγγειογραφίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (διατάξεις νεφρικής υποστήριξης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αναλώσιμα έγχυσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Ημιφορτηγών Διπλής Καμπίνας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικές προμήθειες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικά βοηθήματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ελαιοκτήματος εντός του «ΚΑΑΥ Μαλάκι»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (εργαλεία χειρουργείου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) του εξο- μοιωτή βολής - τακτικής TTTS LEO 1A5.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (υλικά αγγειοπλαστικής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Εκμίσθωση χώρου των μονάδων της ΠΕ Ροδόπης, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων- στεγνωτηρίων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φορητών συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια 8 ημιφορτιγών οχημάτων διπλής καμπίνας και τριών μικρολεωφορείων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (οξυγόνο)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα παθήσεων δέρματος)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιμυκητιασικά τοπικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 95 ΑΔΤΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (ενέσιμα διαλύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (διαλύματα εγχύσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (οροί κατά των δηλητηριάσεων και ανοσοσφαιρίνες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά της ψωρίασης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, εμβόλια, αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιθρομβωτικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα οδοντιατρικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη Αρμάτων LEO1 και ΤΟΜΠ ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ’ με Μεταλλικά Μέρη Ερπυστριών (ΜΜΕ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 Με Πέδιλα Ερπυστριών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ιατρικές βελόνες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (διατάξεις παρακέντησης της φλέβας & εξαρτήματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ιατρικός ρουχισµός

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (άλλα θεραπευτικά προϊόντα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (χειρουργικά γάντια)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προµήθεια υγειονοµικού υλικού (τηλεµετρικό σύστηµα παρακολούθησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ολόσωμα ενδύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (διάφορα ανταλλακτικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ειδικός ρουχισμός εργασίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (σύνολα ρουχισμού)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (νοσοκομειακά είδη απο χαρτί)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ποικίλος εξοπλισμός)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (μακριά γάντια)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια 2 συστημάτων παροχής ξηρού αέρα σε Α/Κ πυροβόλα PzH 2000GR εντός όρχων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια περισκοπίων νυχτερινής οδήγησης Α/Κ οβιδοβόλων Μ109

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ για το 304 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Yποπρόγραμμα «υποστήριξη φορητού οπλισμού»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

5η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια σάκων ιματισμού για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια fleece οπλιτών για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια μικροϋλικών ένδυσης για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Σίτιση προσφύγων-μεταναστών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/02/2021)

περισσότερα »

NATO Transportable Satellite Ground Terminals Third Generation (TSGT3G) and Upgraded Transportable Satellite Ground Terminals (UTSGT) In-Service Support Activities

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (22/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Παγωτών , για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (22/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια τριών (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με υψηλή ένρινη ροη

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αναγκαιούντων ανταλλακτικών υποστήριξης - συντήρησης των κρυπτοσυσκευών CM 109 - IP

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (20/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕΒ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων οχημάτων HUMMER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λέμβων κι εξωλέμβιων κινητήρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Είκοσι Έξι Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάμεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

4 Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Αμοιβή υπηρεσιών για ετήσια σύμβαση Τεχνολόγου Ακτινολόγου για το τμήμα Απεικόνισης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υφασμάτων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ και εξερχόμενων παραγωγικών σχολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ελαφρών σκαφών μηχανικού για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/02/2021)

περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.... (16/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομού Αττικής

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων Μ/S 240 GD

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη ΤΟΜΠ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» με Πέδιλα Ερπυστριών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων STEYR 680M-M3

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων Μ/S 290GD - GDT

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων HUMMER - VBL

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Ρυμουλκούμενων Στόχων για μία Αποστολή Εκτέλεσης Α/Α Βολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Παράταση έξι (6) μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ.... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «e-λιανικό» για δημιουργία/αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει για τη δημοσίευση του προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» που επιδοτεί τη δημ...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου (Ο.Π.Σ.Σ.Ν)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες συσσιτίου των μονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/02/2021)

περισσότερα »

Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ

Επισυνάπτονται ενημερωτικά δελτία τύπου για προγράμματα ΝΘΕ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ειδικότερα:  - Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ατόμ...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (05/02/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/02/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ελαίων (Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου) προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/02/2021)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Εξοπλισμού ∆ιάσωσης Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (02/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/01/2021)

περισσότερα »

Σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 7.000 ανέργους 30 ετών και άνω

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ: Σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφ..... (29/01/2021)

περισσότερα »

Αμοιβή υπηρεσιών για ετήσια σύμβαση Τεχνολόγου Ακτινολόγου για το τμήμα Απεικόνισης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/01/2021)

περισσότερα »

Επέκταση της χωρητικότητας αποθήκευσης της υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) Chiren

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/01/2021)

περισσότερα »

Ετήσια σύμβαση συντήρησης μηχανημάτων για το ακτινολογικό τμήμα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/01/2021)

περισσότερα »

Aξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κρίσιμων τμημάτων του Νοσοκομείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/01/2021)

περισσότερα »

Παραχώρηση Αδείας Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια) για κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων Ε∆

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/01/2021)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό (International Competitive Bidding (ICB)) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «SHAPE - SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/01/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/01/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/01/2021)

περισσότερα »

Τρέχοντα Προγράμματα του ΟΑΕΔ

Επισυνάπτονται ενημερωτικά δελτία τύπου σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ειδικότερα: - Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών...... (12/01/2021)

περισσότερα »

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Τρικάλων – Προδημοσίευση του Προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» για δημιουργία/αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει για την προδημοσίευση του νέου Προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό». ..... (11/01/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/01/2021)

περισσότερα »

Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/01/2021)

περισσότερα »

Ετήσια συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας ραδιενεργών λυμάτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/01/2021)

περισσότερα »

NCI Agency Market Survey Request for Information

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/01/2021)

περισσότερα »

Παράταση έναρξης ισχύος του Νόμου "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας"

H έναρξη εφαρμογής του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (ν.4738/2020) παρατάθηκε ως εξής: α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία..... (07/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (04/01/2021)

περισσότερα »

Εγκατάσταση καρτών ρύθμισης τάσης (AVR) γεννητριών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/01/2021)

περισσότερα »

Eτήσια σύμβαση πλήρωσης θέσεων δύο υπαλλήλων για τα πλυντήρια – σιδερωτήρια του Νοσοκομείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (01/01/2021)

περισσότερα »

Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: χρηματοδοτεί το 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 11-1-2021..... (30/12/2020)

περισσότερα »

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθ.... (30/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Τρικάλων. (29/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια φανελών στολών ασκήσεων - εκστρατείας βαμβακερών παραλλαγής δάσους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Βόλου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (23/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάμεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/12/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τα έργα του ΝΑΤΟ με θέμα «Repair & Equipping of a Warehouse Storage of Class IV Materials» και «Repair of Ammunition Storage Facilities»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση της λίστας διαγωνιζομένων για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, για το Έργο: «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/12/2020)

περισσότερα »

Έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, για το Έργο: «Provide Rack Mounted Network Equipment »

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/12/2020)

περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πληρωμάτων σκαφών με αποσπώμενο σύστημα ναυτιλίας για έρευνα.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 237/2020 επισκευή αξονικού τομογράφου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 235/2020 Eπισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων στο χώρο των πλυντηρίων του νοσοκομείου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων είδη παντοπωλείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ελαιοκτήματος εντός του «ΚΑΑΥ Μαλάκι»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. €, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης

Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. €, υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων..... (10/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες φύλαξης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/12/2020)

περισσότερα »

προμήθεια κατεψυγμένων Πουλερικών για τις ανάγκες του συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/12/2020)

περισσότερα »

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ΔΜ του θέματος στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/12/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Μελανοταινιών – Τόνερ, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/12/2020)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/12/2020)

περισσότερα »

Διανομή γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 233/2020 «προμήθεια ενός ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (04/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 234/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια διάφορων καθετήρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (04/12/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ Τ.Ι.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (30/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Διαφόρων Υγειονομικών Υλικών, για την προστασία του προσωπικού κατά την αντιμετώπιση περιστατικών από το νέο κορονοϊό

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (30/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια πετσετών προσώπου -λουτρού - ποδιών για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και ΑΣ - ΜΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού (δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βελόνων διαφόρων, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (25/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 230/202 «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (24/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 231/2020 (αρχικός 86/2020) «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 232/2020 (αρχικός 87/2020) «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια σκελεών τύπου «boxer» για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και μετεκπαίδευσης εφεδρείας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών κυλικείου, για τις ανάγκες των ΚΨΜ και του συσσιτίου, για τις Μονάδες-ανεξ. Υπομονάδες των Φρουρών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια των ειδών «Σύριγγες-Βελόνες Ράμματα-Χαρτοβάμβακας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restore Fuel Tanks at Chièvres, Belgium»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/11/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝO), σε Αίτηση για Προσφορές (Request for Quotations/RFQ) για το Έργο: « Cyber Security System Refresh»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (19/11/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πακέτων λογισμικού αντιιικής προστασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide Outdoor Infrastructure For Maritime Patrol Aircraft (MPA) at Evenes Air Station, Norway»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου, με σκοπό την ενίσχυση των παραγωγικών διαδικασιών των 691 ΒΕΒ, για την αντιμετώπιση της απειλής από την πανδημία του covid -19

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), 4 μικρολεωφορείων με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

προμήθεια εμβάδων (σαγιονάρων) πλαστικών για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και ΑΣ-ΜΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Οπωροκηπευτικών – Φρούτων & Αποφλοιωμένης Πατάτας προς κάλυψη αναγκών ΜΥ FOB AKT

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 229/2020 προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (18/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 228/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 227/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικής αρθρίτιδας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/11/2020)

περισσότερα »

1.350.000 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για τη στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας και των κινηματογραφικών αιθουσών

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «μετά την εμπεριστατωμένη συζήτηση που είχαμε στις 6 Οκτωβρίου με εκπροσώπους κινηματογραφικών επιχειρήσεων..... (18/11/2020)

περισσότερα »

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμή-θεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυ-πλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/11/2020)

περισσότερα »

ΕΓΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 222/2020 (ΑΡΧ. Α∆_212) «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (16/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Δυο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» και β):«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής μεταναστευτικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής των μεταναστευτικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (16/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο:«Enterprise Business Applications (EBA) Project, Portfolio, Programme and Service Management

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/11/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/11/2020)

περισσότερα »

Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «Abstracts and Submissions for Inclusion and Publication in the NATO Legal Gazette Issue 42, Legal Aspects of Space»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/11/2020)

περισσότερα »

Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (16/11/2020)

περισσότερα »

ΑΚΥΡΩΣΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 71.680 κιλών masterbatch για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700ΣΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 225/2020 προμήθεια ιματισμού (σεντόνια)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «πέντε (5) υγρών κλιβάνων» για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/11/2020)

περισσότερα »

προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους (τζάκετ παραλλαγής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/11/2020)

περισσότερα »

προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των στρατιωτικών Μονάδων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδών Κάβας για τις ανάγκες των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 223/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (αντιμυκητιασικά τοπικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 224/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (γαληνικά διαλύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 222/2020 (ΑΡΧ. Α∆_212) προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 50 θερμικών διοπτρών παρατήρησης φορητού τύπου (μονόκυαλα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (10/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του χώρου για την Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Ν. Μαγνησίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων αντισηπτικού/σαπουνιού, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συρριγγών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βαμβάκι υδρόφιλο και χαρτοβάμβακα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/11/2020)

περισσότερα »

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γάζας απλής και χειρουργικής

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βελόνων διαφόρων, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (30/10/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών: α. ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) β. ∆ιαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (30/10/2020)

περισσότερα »

Νέος Νόμος: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α 207) με τίτλο "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις"...... (29/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Ανοσολογικές εξετάσεις με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού πέντε μηχανημάτων για τα Κέντρα Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Σερρών, Κομοτηνής και Καβάλας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/10/2020)

περισσότερα »

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για την κάλυψη αναγκών σίτισης των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών που εδρεύουν στο Ν. Μαγνησίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «Ακτινογραφικών φιλμ» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 215/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 216/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (κατά των μυκοβακτηρίων)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 220/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (27/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 219/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (27/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού επι των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης και Ανάσχεσης, μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων Επιτήρησης (Ιπτάμενων Οχημάτων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 180/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 188/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’αριθμ. 7/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας –μαγείρων στα Μαγειρεία – Εστιατόρια της Σχολής.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 211/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 213/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 214/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , σστο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Προσωπίδες ασφαλείας)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Υπηρεσιών, που εδρεύουν στις ΠΕ Καβάλας - Δράμας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 209/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ιοστατικά συστηματικής χρήσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 212/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 210/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Αντιθρομβωτικά)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 208/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Λευκοπλάστης με γάζα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 197/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ηλεκτρομαγνητική μονάδα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 189/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές αγγειογραφίας)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 207/2020 «προμήθεια υγειονομικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 191/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Σύριγγες)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 190/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές και όργανα έγχυσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (26/10/2020)

περισσότερα »

8η Τροποποίηση και 11η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση επι του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Ενδιαφέρον συνεργασίας από κρατική διαστημική υπηρεσία Ουκρανίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/10/2020)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (22/10/2020)

περισσότερα »

Γενικός Κανονισμός Αξιοποίησης Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων ΥΠΕΘΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/10/2020)

περισσότερα »

10η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/10/2020)

περισσότερα »

Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/10/2020)

περισσότερα »

προμήθεια 3 βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/10/2020)

περισσότερα »

Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (21/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. με αριθμό διακήρυξης 187/2020 (αρχικός 146/2020) Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/10/2020)

περισσότερα »

Τριετή συντήρηση ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/10/2020)

περισσότερα »

Yλοποίηση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, (CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου) για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 184/2020 προμήθεια υγειονομικού υλικού (προϊόντα υγιεινής από χαρτί)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 186/2020 προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (συσκευές και όργανα χειρουργείου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 185/2020 προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 183/202 προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 182/2020 προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινα είδη μιας χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 181/2020 ετήσια σύμβαση για τη συντήρηση 27 ανελκυστήρων και 2 κυλιόμενων κλιμάκων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Υγρών εμφάνισης και στερέωσης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (19/10/2020)

περισσότερα »

Ανοικτός,δημόσιο διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας,για την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Αρτρου Πετρόπουλου»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2)υπερηχοτομογράφων πολλαπλών κεφαλών στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας και Προσοτσάνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 176/2020 Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φάρμακα παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα (1) περίπου έτος

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια αναψυκτικών-χυμών-εμφιαλωμένων νερών για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του ΚΕΕΜ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 177/2020 Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους για Αναισθητικά

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνές Φεστιβάλ προϊόντων αποσταγματοποιϊας "Rakia and Spirits Fest 2020" (Σόφια, 5-6 Δεκεμβρίου 2020)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (14/10/2020)

περισσότερα »

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support (TACTICS) II

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for Innovation Branch Application Development

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (12/10/2020)

περισσότερα »

«Προμήθεια οργάνων ελέγχου ακτινοφυσικού για τη διενέργεια ελέγχων στα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ακτινογραφικών φίλμ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικοποιημένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (Βασικής Υγειονομικής Υποστήριξης) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση στρατιωτικών ειδών, με την ενοικίαση χώρου (shop in shop) εντός του ΣΠ Βόλου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/10/2020)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆ομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (09/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια (290.000 κιλών) α ́ υλών συσσωρευτών (μόλυβδος σε ράβδους), για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών έτους 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (09/10/2020)

περισσότερα »

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Τρικάλων για το νέο Πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει για τη νέα προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων..... (08/10/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του χώρου για την Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Ν. Μαγνησίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/10/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ελαιοκτήματος εντός του «ΚΑΑΥ Μαλάκι»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για τη εκποίηση των δασικών προϊόντων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Σφολιατοειδών, Aρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών Φρουράς Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός, για την προμήθεια 11 οχημάτων ειδικών αποστολών - επιχειρήσεων, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/10/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εργασίες επιδιόρθωσης δαπέδων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/10/2020)

περισσότερα »

Σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Μικρολεωφορείων τουλάχιστον 18θ (Θέσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/10/2020)

περισσότερα »

INVITATION FOR BID NO. IFB-CO-14797-TCS Provision of Transport Core Services (TCS) Urgent Requirement (UR) 2020/0CM03331

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/10/2020)

περισσότερα »

Έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή/ων οπωροκηπευτικών, για τις Μονάδες της Φρουράς Πολυκάστρου,Γιαννιτσών και Έδεσσας, διάρκειας ενός έτους (1 Νοεμβρίου 2020-31 Οκτωβρίου 2021)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (05/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Σαράντα Ενός (41) Τεμαχίων Υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (30/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τμημάτων (οργάνων παρατήρησης) για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (30/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 173/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (30/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 174/2020 «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια (41.700 τεμ) fleece Αξκών- Υπξκών για την κάλυψη περιοδικής χορήγηση στελεχών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Notification of Intent (ΝΟΙ) to issue an IFIB for vehicle for the Joint Warfare Centre (JWC) Transportation Branch

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC) to deliver the Air and Missile Defence (AMD) Simulation System within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: Operational Assurance, Hand-Over, Training And Mentoring capability within Ballistic Missile Defence (BMD)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

8η Έκδοση Διευκρινιστικών Απαντήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση Τριών Μηχανημάτων Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Κιλκίς, Σερρών και Τούμπας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 5 μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων επιτήρησης τύπου ΙΙΙ (Ειδικών επιχειρήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ Τ.Ι.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Eπανάληψη Διενέρειας Ανοικτού Πλειοδοτικού για τη Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτροοπτικού και μηχανολογικού εξοπλισμού ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών καθώς και αποξήλωση των παλαιών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/09/2020)

περισσότερα »

διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας μέρους υλικών ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/09/2020)

περισσότερα »

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υγρό Οξυγόνο

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (23/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Καυσίμου Κίνησης Π. Πλοίων, για Κάλυψη Αναγκών ΠΝ στη Νότια Κρήτη

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ρώσικης γλώσσας για δημοσίους υπαλλήλους στο Ινστιτούτο Πούσκιν

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (18/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας υπ’ αρίθμ. 102/20,σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (304 οπτικών οργάνων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 172/2020 για την προμήθεια αναπνευστήρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας επιτήρησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (16/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων επιτήρησης (εναερίων οχημάτων) τύπου V για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια (16.800 τεμ.) σάκων ιματισμού για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 155/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 29/20

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια θερμικών διοπτρών σκόπευσης και παρατήρησης για πολυβόλα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia »

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (15/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services’

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 166/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 159/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 155/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.08/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Ειδών Κρέατος

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.07/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 23/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Εύκαμπτου Διαγνωστικού Βίντεο-Βρογχοσκόπιο Full HD Πνευμονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 22/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ά υλών για την κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων και πλαστικών των 691 ΒΕΒ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 166/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από την 30 Σεπ 20 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 19 Οκτ 20 ώρα 23:59:59

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διακήρυξης του Υπ' Αριθμ. 98/20, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 156/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/20 για την περιοδική προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών,προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για καθαριότητα σχολής

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 3/ 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (KAE 1611)για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2020 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων, για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 165/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης για κάλυψη αναγκών,αντιμετώπισησ της πανδημίας του COVID-19

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαφρών Σκαφών Μηχανικού για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 162/2020 Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 163/2020 (Αρχ 133/2020) για την προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 161/2020 για την σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης τεσσάρων UPS συνολικής ισχύος 320 KVA

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

∆ιαγωνισμοί – Συμβάσεις (∆ημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (08/09/2020)

περισσότερα »

Ανοικτóς Πλειοδοτικóς Διαγωνισμóς για την Παροχή Υπηρεσίας Μίσθωσης – Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)]

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμων αρνητικής πίεσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (08/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια συστοιχιών συσσωρευτών 24/28/48v DC

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας με Αντικείμενο την Προμήθεια ενός Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς Καυσίμου Ελικοπτέρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΟΝΟΚΥΑΛΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (04/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση για την Προμήθεια Eιδικών Σκαφών Διάσωσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ναρκών κατά Ε/Π

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (03/09/2020)

περισσότερα »

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. €, υπέγραψε την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης...... (01/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Μηχανημάτων Μηχανικού (Ανατρεπόμενων Οχημάτων Ωφέλιμου Όγκου Κιβωτοάμαξας άνω των 15 Κυβικών Μέτρων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 Θαλάμου Ωρίμανσης Πλακών Συσσωρευτών, με Σκοπό την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Επιτήρησης και Αποτροπής των Μεταναστευτικών Ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ-ΛΕΡΟΥ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08.1/20) για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση-Προμήθεια συστοιχιών συσσωρευτών 24/28/48V

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής των μεταναστευτικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επαν.... (28/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (28/08/2020)

περισσότερα »

Προσθήκη τιμών συνεργασίας ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ για το πρόγραμμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Μέσω της εφαρμογής tourism4all.gov.gr δίνεται από σήμερα 25.08.2020 και έως 11.09.2020 η δυνατότητα στους παρόχους που έχουν ενταχθεί στο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ από την πρώτη φάση του.... (27/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης 1ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ.85-20 Ανοικτού Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για είδη καθαριότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (25/08/2020)

περισσότερα »

Mελέτη για τη λιανική αγορά τροφίμων στην Ολλανδία από το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Χάγης

Επισυνάπτεται Μελέτη που εκπόνησε το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Χάγης για τη λιανική αγορά τροφίμων στην Ολλανδία. ..... (25/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια ∆ικύαλου Νυχτοσκοπίου μετά Βάσεως Κράνους και Παρελκομένων για την υποβοήθηση των πλωτών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων Σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο συνδρομής τους στη διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (24/08/2020)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο,διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/08/2020)

περισσότερα »

Xρηματοδοτική μίσθωση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) Αρμάτων LEO 2A4-LEO1A5 για διάστημα 2 ετών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/08/2020)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (24/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων 4Χ4 τ. PICK-UP, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 225.806,42 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/08/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 150/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια ιατρικών συσκευών καθώς και φαρμακευτικών προϊόντων ατομικής περιποίησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/08/2020)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ'αριθμ. 151/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια καθετήρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/08/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 154/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια υγειονομικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (20/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια στεφανιαίων ενδοπροθέσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (19/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης διενέργειας Σ.Δ. για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν.Ζ. με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Ανακοινώνουμε ότι ο Διοικητής  του Γ. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αρίθμ. 4781-8-2020, (ΑΔΑ: ΩΡΞΧ4690ΒΞ-36Λ)  απόφασή του ενέκρινε:Α)  την ΑΚΥΡΩΣΗ της αρ. πρωτ. 4728/14-8-2020  (ΑΔΑ: Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ & ΑΔΑΜ: 20PROC007185959) διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν.Ζ., για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)  και παροχή υπηρεσιών DATA P..... (19/08/2020)

περισσότερα »

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου 2020, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολ.... (18/08/2020)

περισσότερα »

Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια λιπαντελαίων Ο-240 Ο-250, Ο-149 Εκτιμώμενης αξίας (498.000,00€). Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ).

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (18/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής Στεφανιογράφου του Αιμοδυναμικού Τμήματος του νοσοκομείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/08/2020)

περισσότερα »

Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς,διάθεσης και επεξεργασίας Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (14/08/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.(Φ.Ε.Κ. 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κέντρων υγείας Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1/ 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Δεκατεσσάρων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν., του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/08/2020)

περισσότερα »

Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow on Support – FOS) Α/Φ C-27J της ΠΑ».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/08/2020)

περισσότερα »

ΘΕΜΑ :Έρευνα αγοράς κλάδου οινοπνευματωδών ποτών στο Ισραήλ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (13/08/2020)

περισσότερα »

Παράταση της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2° για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ''Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (12/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (12/08/2020)

περισσότερα »

Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης επισκευής κρίσιµων µηχανηµάτων των Οδοντιατρείου,Αναισθησιολογικού και Χειρουργείων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/08/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στη ΠΕ. Ροδόπης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/08/2020)

περισσότερα »

∆ιενέργεια ∆ιαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆ομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π).

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/08/2020)

περισσότερα »

∆ημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ ́ Αρίθμ. 82/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ημόσιου ∆ιαγωνισμού)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο...... (11/08/2020)

περισσότερα »

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 143/2020, για την «Προμήθεια για 14 ηλεκτροκαρδιογράφους»

 Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (06/08/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

 Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   ..... (06/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Υπ΄ Αρίθμ. 81/20 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας μίας (1) μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/07/2020)

περισσότερα »

Hλεκτρονικός διαγωνισμός Δ.28/20 Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο...... (31/07/2020)

περισσότερα »

Ανοικτό για τη συμμετοχή τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εταιριών το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2020-2021

Ο Οργανισμός καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διευρυμένο και ε..... (31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 142/2020 (αρχικός 111/2020) «Προμήθεια εμβολίων»

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2020 «Προμήθεια για ιατρικά αέρια»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. ..... (31/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

    Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.  ..... (28/07/2020)

περισσότερα »

Aνακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20 – με  αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415»...... (28/07/2020)

περισσότερα »

Δ. 17.1/20 (ως επαναπροκήρυξη του Δ.17/20) για Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 72/20, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ. 71/20, Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων- Εξοπλισμού ΕΤΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης 75/20, Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια 500 Μετρικών Τόνων «λευκή ζάχαρη»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 76/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια 200 Μετρικών Τόνων (ΜΤ) (100 ΜΤ/Έτος) του εφοδίου «φακές»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ`ΑΡΙΘΜ. 6/2020 Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών)

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 134/2020 ΕΣΗΔΗΣ: 95288 Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό "Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2020 «Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 77/2020 «Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 73/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 138/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριο μοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 71/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 76/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για διάφορα φάρμακα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα...... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 75/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτό