ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Kαταβολή εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε τράπεζες για χορήγηση δανείων που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης
18/06/2020

eggyeis3_F12116.jpgΞεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 1 δισ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠΑνΕΚ και από εθνικούς πόρους.  

 

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται ευρύτερα συνέπεια των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της επιδημικής κρίσης του COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους την δύσκολη αυτή περίοδο.

 

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της καταβολής εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (τράπεζες). Οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης ορισμένης διάρκειας και ύψους. Το κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη.

 

Τα είδη των Χαρτοφυλακίων που θα δημιουργηθούν είναι τα ακόλουθα:

 

1. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης 40% και με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 εκατ. ευρώ.

 

2. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις. Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 εκατ. ευρώ.

 

Επιλέξιμα για εγγυοδοσία θα είναι τα ακόλουθα δάνεια:

 

I. Δάνεια που θα συναφθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων θα είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.

 

III. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

 

IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

 

V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

 

Πληροφορίες: 

Oι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής: Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο email: covid.guarantee@etean.com.gr και στο τηλέφωνο 210-7450400, καθώς και με την τράπεζα της επιλογής τους.

 

Διαβάστε περισσότερα για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 εδώ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID19

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss