ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ   /   ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ   /   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
01/08/2008

Εγγράφονται στο Τμήμα Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου της έδρας τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Έναρξη επιτηδεύματος (από εφορία) με ΚΑΔ 66.22.10.08
 • Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου ή ισοδυνάμου σχολείου της Ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου η υπηρεσία μας να ζητήσει το ποινικό μητρώο
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης.
 • Υπεύθυνη δήλωση (μπορείτε να την κατεβάσετε παρακάτω)
 • Απαραίτητη προϋπόθεση: Να ήταν εγγεγραμμένος για 3 χρόνια σε οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή να έχει διατελέσει μέλος διοίκησης ή μέλος οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Εφόσον έχει πτυχίο ΑΕΙ η προυπόθεση της 3ετίας μειώνεται κατά 1 έτος (δλδ αρκούν 2 έτη) και σε περίπτωση μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ισχύει σωρευτικά η ίδια μείωση (δλδ αρκεί 1 έτος).

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - δικαιολογητικά

 1. Υπεύθυνη δήλωση  (μπορείτε να την κατεβάσετε παρακάτω).
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας για να ζητηθεί υπηρεσιακά το ποινικό σας μητρώο
 3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης (εφόσον έληξε).
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  ότι δεν έχετε δηλώσει διακοπή της ασφαλιστικής δραστηριότητας
 5. Επαναπιστοποίηση γνώσεων (σεμνινάρια) σύμφωνα με την πράξη εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδος 45/21-11-2014 άρθρο 2 παρ.1-  ΦΕΚ 3350/2014).
 6. Από το Πρωτοδικείο πρέπει να προσκομίσετε τα εξής έγγραφα:
  • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
  • Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
  • Πιστοποιητικό αναγκαστικής διαχείρισης
Διευκρινίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης θα πρέπει να προσκομιστούν και ατομικά για το πρόσωπο που ασκεί την ασφαλιστική δραστηριότητα στην εταιρεία και για το νομικό πρόσωπο.
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από την λήξη της άδειας
 
Σημείωση:

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης προσκομίζεται στην υπηρεσία μας κάθε χρόνο μετά την λήξη του.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss